anna padullés

TATUATGE MUGRÓ - ARÈOLA

TATUATGE
ARÈOLA - MUGRÓ

anna padullés

RECONSTRUCCIÓ ONCOLÒGICA 3D

El tatuatge o micropigmentació 3D del complex arèola – mugró és un procediment que neix de la necessitat de recrear el complex mamari després d’una cirurgia oncològica.

QUAN?

Un cop cicatritzades totes les ferides, es reconstrueixen òpticament l’arèola i el mugró per aconseguir un aspecte més natural del pit i un resultat psicològic satisfactori per a la dona.

A diferència de molts dels processos quirúrgics o oncològics que es passen durant el procés del càncer de mama, aquest té una baixa agressivitat i sempre que es treballi de manera segura, les complicacions són poc freqüents.

tatuatge arèola
anna padullés

PROCÉS

A la primera visita es valora cada cas, començant per la història quirúrgica i/o oncològica, juntament amb una exploració mamària completa, totes dues orientades a decidir la millor tècnica a utilitzar: micropigmentació o tatuatge permanent. En tots dos casos el disseny i aspecte del complex arèola-mugró serà molt similar i la diferència recau en la durabilitat.

En funció de les necessitats, s’opta per crear dos complexos areolars 3D amb tonalitats naturals, o dissenyar una sola arèola amb tonalitats molt similars a les de l’arèola de la mama contralateral. En els casos en què les cicatrius de la resta de la mama són poc estètiques, s’opta també per dissimular-les amb tonalitats de color “pell”.

Habitualment es necessiten dues sessions per poder completar el procediment, i en algunes ocasions, pot ser que es requereixi d’un tercer repàs.

COM HO FEM?

Apliquem les tècniques amb les mesures sanitàries idònies, acordant les preferències de les pacients, però sobretot sent clars i realistes amb les opcions estètiques, ja que les cicatrius i la pell irradiada no sempre presenten les condicions idònies per crear dissenys supernaturals i realistes.

No és una tècnica dolorosa, però sempre apliquem anestèsia tòpica per evitar molèsties innecessàries.

Les cures posteriors són molt senzilles, però es recomana evitar esport i/o activitats d’aigua durant la setmana posterior al tractament. Tots els detalls, se li detallaran en finalitzar el tractament.

tatuatge arèola

MICROPIGMENTACIÓ ESTÈTICA

MICROPIGMENTACIÓ ESTÈTICA

tatuatge mamari

La micropigmentació mamària amb finalitats estètiques es realitza per millorar òpticament la simetria i l’aspecte del conjunt mamari.

És un procediment que es recomana a les dones després d’haver-se sotmès a una cirurgia de reducció, augment, reposicionament mamari (mastopèxia) o reassignació de gènere, encara que els homes també poden fer-ho en el cas de cirurgies de reassignació de gènere o ginecomàsties.

És una tècnica mínimament invasiva on habitualment es necessiten dues sessions separades d’un mes i mig per obtenir els resultats definitius. A la primera sessió es busca crear el mateix to areolar i a la segona es realitzen els retocs de color i intensitat pertinents per oferir un resultat completament natural del conjunt del pit.

tatuatge mamari

QUÈ HAS DE SABER?

A la primera visita es valora cada cas, començant per la història quirúrgica i/o oncològica, juntament amb una exploració mamària completa, totes dues orientades a decidir la millor tècnica a utilitzar: micropigmentació o tatuatge permanent. En tots dos casos el disseny i aspecte del complex arèola-mugró serà molt similar i la diferència recau en la durabilitat.

En funció de les necessitats, s’opta per crear dos complexos areolars 3D amb tonalitats naturals, o dissenyar una sola arèola amb tonalitats molt similars a les de l’arèola de la mama contralateral. En els casos en què les cicatrius de la resta de la mama són poc estètiques, s’opta també per dissimular-les amb tonalitats de color “pell”.

Habitualment es necessiten dues sessions per poder completar el procediment, i en algunes ocasions, pot ser que es requereixi d’un tercer repàs.

Formulari enviat correctament!

Ens posarem en contacte amb tu amb la màxima brevetat possible, moltes gràcies per la confiança!